Wat wij doen

Wij helpen uitdagende, vernieuwende en snelgroeiende ondernemingen (Challengers) met het verbeteren van hun winstgevendheid zodat er ruimte ontstaat om (verder) te groeien. Om dit doel te bereiken ontwikkelen, implementeren en verfijnen wij samen met hen een duurzame en onderscheidende marketingstrategie.

Marketingstrategie

De kunst van het maken van heldere, consistente en onderscheidende keuzes

Wij beschouwen marketingstrategie als de kunst van het maken van heldere, consistente en onderscheidende keuzes over de behoeften die een onderneming wil vervullen, de oplossingen die zij daarvoor aanbiedt, de wijze waarop deze worden gepresenteerd en de activiteiten die zij al dan niet zelf uitvoert. Hierbij worden de visie, identiteit en beschikbare (financiële en menselijke) middelen van de onderneming en die van haar (potentiële) concurrenten als uitgangspunt gebruikt.

Bij een goede marketingstrategie sluiten al deze aspecten optimaal op elkaar aan, zodat er een sterke focus ontstaat op het creëren van waarde voor afnemers en het realiseren van maximale waarde (winst) voor de onderneming.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit een viertal fasen waarin wij allereerst een stevige strategische basis creëren en de uitvoering daarvan vervolgens optimaliseren:

Doel

Het doel van de intakefase is om vast te stellen in hoeverre wij jouw winstgevendheid verder kunnen verbeteren en reeds beschikbare informatie daarvoor kan worden hergebruikt.

Activiteiten

De intakefase omvat een kennismaking op een door jou gewenste locatie, het inventariseren van jouw wensen met betrekking tot het vervolgtraject, het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst en het bestuderen van de reeds beschikbare informatie.

Resultaat

Het resultaat van de intakefase is een onderbouwd voorstel op maat voor het ontwikkelen van een geheel nieuwe of het verbeteren van jouw bestaande marketingstrategie. Op basis van dit voorstel besluit jij of je ons opdracht geeft voor het uitvoeren van fase 2.

Doorlooptijd

Afhankelijk van jouw en onze beschikbaarheid en de hoeveelheid reeds beschikbare informatie, heeft de intakefase een doorlooptijd van 1 - 4 weken.

Investering

Aan de intakefase zijn geen kosten verbonden.

Doel

Het doel van de ontwikkelingsfase is het ontwikkelen van een geheel nieuwe of het verbeteren van jouw bestaande marketingstrategie, op een wijze die past bij de visie, identiteit en middelen van jouw onderneming en rekening houdt met de (potentiële) concurrentie, zodat er een sterke focus op waardecreërende bedrijfsactiviteiten ontstaat.

Activiteiten

Afhankelijk van de uitkomsten van de intakefase kunnen wij in de ontwikkelingsfase onderzoek doen naar de behoeften van jouw afnemers en overige stakeholders, distributiestructuur, de concurrentie binnen jouw bedrijfstak en de vaardigheden van jouw onderneming. Op basis van deze en reeds beschikbare informatie formuleren wij vervolgens samen in 5 - 10 sessies een nieuwe marketingstrategie.

Resultaat

Het resultaat van de ontwikkelingsfase is een strategisch marketingplan dat alle verzamelde informatie vertaalt naar een heldere en consistente marketingstrategie.

Doorlooptijd

Afhankelijk van beschikbaarheid en de uitkomsten van de intakefase, heeft de ontwikkelfase een doorlooptijd van 3 - 6 maanden.

Investering

Afhankelijk van de uitkomsten van de intakefase, bedraagt jouw investering in een duurzame en onderscheidende marketingstrategie € 8.000 - € 15.000. Na afloop van de intakefase ontvang je van ons een concreet voorstel met een vaste prijs, zodat je van tevoren weet welke kosten je kunt verwachten.

Doel

Het doel van de implementatiefase is om de ontwikkelde marketingstrategie werkelijkheid te laten worden door jullie bestaande bedrijfsvoering hier op aan te passen.

Activiteiten

Afhankelijk van jouw wensen kunnen wij o.a. adviseren en ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe marketingstrategie in het aanbod van producten en/of diensten, de distributiekanalen, marketingcampagnes, communicatieuitingen, processen en performance indicatoren.

Resultaat

Het resultaat van de implementatiefase is een succesvol geïmplementeerde marketingstrategie die leidt tot een aantoonbare verbetering van de winstgevendheid.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de implementatiefase is sterk afhankelijk van de impact van de nieuwe marketingstrategie op jullie bestaande bedrijfsvoering en de wijze waarop het verandertraject wordt aangestuurd. Doorgaans bedraagt de doorlooptijd van deze fase echter 6 - 12 maanden.

Investering

De benodigde investering voor advisering en ondersteuning tijdens de implementatiefase is geheel afhankelijk van jouw wensen. Na afloop van de ontwikkelingsfase zullen wij informeren of jij hier behoefte aan hebt en je desgewenst een voorstel op maat toesturen.

Doel

Het doel van de verfijningsfase is om de succesvol geïmplementeerde marketingstrategie verder te versterken zodat concurrenten deze lastiger kunnen imiteren en er een duurzaam concurrentievoordeel ontstaat.

Activiteiten

Gedurende de verfijningsfase geven wij jou op regelmatige basis advies over de wijze waarop jij jouw marketingstrategie verder kunt versterken.

Resultaat

In de verfijningsfase garanderen wij een aantoonbare verbetering van de winstgevendheid.

Doorlooptijd

De verfijningsfase heeft een onbepaalde doorlooptijd: jij bepaalt wanneer je deze wilt beëindigen.

Investering

Voor de verfijningsfase is geen investering vereist: jij betaalt ons alleen een vergoeding als onze inspanningen aantoonbaar tot een verbetering van de winstgevendheid hebben geleid. Na afloop van de implementatiefase zullen we informeren of jij hier behoefte aan hebt en je desgewenst een voorstel op maat toesturen.

Ben jij Challenger en heb je ambitie om jouw onderneming verder te laten groeien?
Neem dan contact met ons op om kennis te maken!
Copyright © TAKING OFF, 2019. Alle rechten voorbehouden.